RATUJĘ DOM "ZOŚKI" Tworząc Fundację "Dom Zośki" Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego inicjuje akcję zbiórki publicznej Ratuję dom "Zośki”, na rzecz wykupu tej nieruchomości od prywatnego właściciela i stworzenia Funduszu Wieczystego, który zapewni bieżące utrzymanie domu. Fundusz ten nie będzie nigdy i w żaden sposób uszczuplany. Utrzymanie „Domu Zośki” będzie finansowane wyłącznie z wypracowanych odsetek Funduszu oraz pozyskiwanych dotacji na ten cel. Działania mające na celu odrestaurowanie tego obiektu zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków oraz stworzenia miejsca spotkań z historią, będą finansowane przez projekty. które zostaną zgłoszone do odpowiednich konkursów lub finansowane przez prywatnych sponsorów. Akcja Ratuję dom "Zośki” rozpoczyna się 31 lipca 2015 i będzie trwała do skutku. Organizujemy: - Zbiórkę publiczną na rzecz wykupu i stworzenie Funduszu Wieczystego „Dom Zośki „ - Możliwość wpłaty na specjalne konto dedykowane akcji Nr konta : 19 1240 6351 1111 0010 6608 9455
© 2015 -2016 Fundacja Dom "Zośki"