o fundacji  Numer KRS 0000587002 Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego, widząc powolną degradację Domu „Zośki” podjeło kroki aby go uratować. W 2014 TPZD wystosowało Apel do Mieszkańców prosząc o zaangażowanie się w ratowanie, a w dniu 27.05.2015 Walne Zgromadzenie Towarzystwa podjęło uchwałę o stworzeniu Fundacji Dom „Zośki”. Cele Fundacji są następujące: • Wykup domu od prywatnego właściciela • Finansowanie bieżących wydatków • Stworzenie miejsca spotkań z historią tego domu i rodziny Zawadzkich, historii konspiracji podczas i po drugiej wojnie światowej, wspieranie projektów edukacyjnych i innych działań na terenie obiektu. Jak to zrealizować? Realizacja zadań Fundacji opierać się będzie na zbiórce pieniędzy na wykup i stworzenie Funduszu Wieczystego, który zapewni utrzymanie domu i stabilne wspieranie działań konserwatorskich.
© 2015 -2016 Fundacja Dom "Zośki"