MISJA I WIZJA Misją Fundacji Dom „Zośki” jest ożywianie aktywności obywatelskiej Zalesia Dolnego i okolic poprzez pamięć o mieszkańcach Domu „Zośki” i świadomość wyznawanych przez nich wartości, takich jak służba dla Ojczyzny, współodpowiedzialność, wzajemny szacunek i zaufanie. Wartości te stanowią źródło i podstawę społecznej odpowiedzialności. Były istotne nie tylko w trudnych czasach wojny i komunizmu, ale w równym stopniu ważne są dziś, gdyż w każdych okolicznościach sprzyjają wspólnemu działaniu i budowaniu kapitału społecznego. Wizją Fundacji Dom „Zośki” jest zbudowanie ośrodka muzealno-kulturalnego, „domu spotkań z historią”, inspirującego i wspierającego aktywność i inicjatywę społeczną, nawiązujące do duchowego dziedzictwa rodziny Zawadzkich, Szarych Szeregów i konspiracji z czasów II Wojny Światowej i okresu powojennego. Zadania Fundacji Domu „Zośki”: 1. W obszarze instytucjonalnym – wykupienie domu „Zośki” i stworzenie w nim „domu spotkań z historią” w oparciu o fundusze zgromadzone dzięki szerokiej akcji społecznej oraz wsparciu darczyńców publicznych i prywatnych. 2. W obszarze fizycznym – przeprowadzenie renowacji obiektu, zgodnej z zaleceniami konserwatora zabytków, stworzenie izby pamięci i wirtualnego muzeum, opracowanie i prowadzenie działalności Domu „Zośki”. 3. W obszarze społecznym – aktywna współpraca ze społecznością lokalną (w tym: szkołami, organizacjami społecznymi, parafiami, mediami), władzami lokalnymi (gminy, powiatu, województwa) i centralnymi, instytucjami kultury i muzeami oraz stowarzyszeniami i instytucjami polonijnymi. 4. W obszarze intelektualnym – zbudowanie (wizualizacja) historii Domu „Zośki ”i działań jego mieszkańców; ukazanie w atrakcyjnej formie systemu wartości środowiska skupionego wokół tego miejsca oraz działań, której podejmowało w skrajnie trudnych warunkach; wypracowanie w oparciu o ukazane wartości programów edukacyjnych służących budowaniu więzi społecznych i twórczych inicjatyw obywatelskich.
© 2015 -2016 Fundacja Dom "Zośki"